YHS_9479

Open ochtend

Elk jaar organiseren we in het voorjaar een open ochtend. We vermelden de datum bijtijds op deze site.
Daar zijn jullie van harte welkom, ook als je je kind al hebt aangemeld!Je ervaart dan de dagelijkse gang van zaken in onze kleutergroep en er is tijd voor een gesprekje met de groepsleerkracht.

Aanmelden