YHS_9282

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) geeft ouders een belangrijke stem in de schoolorganisatie. Met iets wat meerdere kinderen of de hele school aangaat, kunnen ouders de schoolleiding of een MR-lid aanspreken. Heb je als ouder een vraag, een idee of een (individueel) probleem, dan is de leerkracht natuurlijk het eerste aanspreekpunt.

De MR denkt, adviseert en beslist mee over allerlei zaken op school: denk aan de groepsindeling, de keuze voor bepaalde leermiddelen en de veiligheid. MR-vergaderingen zijn gedeeltelijk openbaar. Wil je een MR-vergadering bijwonen, dan kun je je vooraf aanmelden.
Je kunt contact opnemen via: directie.openpoort@stichting-logos.nl

De Open Poort is een LOGOS-school. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) behartigt schooloverstijgende belangen op stichtingsniveau. In de GMR zijn de scholen vertegenwoordigd. De voorzitter van de GMR houdt contact met de MR-voorzitters om belangrijke zaken te delen.

Aanmelden