OP.2023-012

Een goede plek voor je kind

Welkom bij De Open Poort! Je bent je aan het oriënteren op een goede school voor je kind. Deze site geeft je alvast veel informatie. Maar kom ook langs voor een kennismakingsgesprek, zodat je de mensen en de sfeer van De Open Poort kunt ervaren.

De Open Poort staat voor een hele goede basisschooltijd, waaraan je kind fijne herinneringen zal overhouden. Een veilige, positieve sfeer is hiervoor de basis. We zijn een bevlogen team en we blijven zelf voortdurend in ontwikkeling. Zo bieden we de kinderen heel goed, up-to-date onderwijs, in verbinding met de buitenwereld. We kijken daarbij goed naar wat je kind (aan)kan, waar zijn talenten liggen en waar eventueel extra zorg nodig is. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Ons onderwijs herken je aan…

  • Solide basis in fijne, veilige setting: in de eigen groep leert je kind veel, met goede resultaten
  • Sociaal betrokken: samen met anderen ontwikkelt je kind zich tot wie het is
  • Blijvend in ontwikkeling: toekomstgerichte wereldoriëntatie, je kind ontwikkelt eigen initiatief en nieuwe kennis

Veilige groep

Leerlingen ervaren vanaf groep 1/2 meteen dat hun eigen vaste groep een veilige, solide basis vormt om heel veel te leren en belangrijke sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Overstap peuterspeelzaal

We hebben goed contact met peuterspeelzaal Piggelmee in onze Brede School. We vinden die goede samenwerking en afstemming belangrijk om de overstap van je kind naar onze school optimaal te laten verlopen.

Aanmelden