OP.2023-033

Leerlingenzorg

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de begeleiding van je kind en de spil in de ondersteuning. Op De Open Poort sluiten we zo veel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van je kind (niveau en leerstijl). Daarom volgen we elke leerling nauwgezet en hebben we daar contact over met jou als ouder.

Hulp bij leren

De intern begeleider (IB’er) heeft een spilfunctie, want zij is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Soms wordt in gesprekken duidelijk dat er meer hulp of deskundigheid nodig is om tot een goede aanpak te komen. Als dat zo is, bespreken we de ondersteuningsvraag van de leerling in het schoolondersteuningsteam (SOT). Als blijkt dat er meer hulp nodig is dan we kunnen bieden, kan er hulp vanuit het samenwerkingsverband worden ingezet.

Aanmelden