OP.2023-115

Goed modern onderwijs

CBS De Open Poort is een moderne basisschool die midden in de maatschappij staat en volop in ontwikkeling blijft. Op De Open Poort is ieder kind welkom. Wij zijn een christelijke basisschool en vinden het belangrijk om de liefde van God door te geven aan de kinderen. Als team doen we ons werk met passie. Zo bieden we de leerlingen goed onderwijs. Dit vormt de solide basis die voor elk kind van belang is. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de leeromgeving voor de kinderen uitdagend is. Onze resultaten zijn goed. Onze Cito-score ligt de laatste jaren soms tot 2 punten boven het landelijke gemiddelde.

Totale ontwikkeling

Je kind kan zich bij ons breed ontwikkelen: persoonlijk, sociaal en met een solide algemene kennis als stevige basis voor het vervolgonderwijs en het leven. We zorgen ervoor dat kinderen zich veilig voelen, zichzelf leren kennen en zich uitgedaagd voelen om hun grenzen te verleggen en zich te ontwikkelen.

Wij besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Binnen De Open Poort is er een goede balans tussen de groepsactiviteiten en de individuele activiteiten. Hierbij staan de betrokkenheid, het plezier, de motivatie en het enthousiasme van de leerlingen voorop.

Met moderne methoden, variatie in werkvormen, projectmatig werken, buitenschools leren en persoonlijke aandacht zorgen wij ervoor dat je kind voldoende (zelf)kennis en vaardigheden meekrijgt om na 8 jaar basisonderwijs vol zelfvertrouwen en met leerplezier de stap naar het vervolgonderwijs te zetten.

Digitaal

Je kind krijgt les uit moderne methoden en gebruikt up-to-date digitale middelen zoals chromebooks, Gynzy, Topondernemers, het digitale schoolbord etc. Deze maken onder andere onderzoeken, kennis vergaren en verwerken in werkstukken, samenwerken en slim oefenen mogelijk. Digitale geletterdheid en mediawijsheid zijn belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden die alle kinderen nu en in de toekomst nodig hebben.

We geven kwalitatief goed onderwijs. Je herkent onze school aan deze drie speerpunten:

Betrokkenheid

Wij zijn een betrokken team en deze betrokkenheid zien wij ook bij de leerlingen en in hun leerproces. Door de leerlingen (gedeeltelijk) de verantwoordelijkheid te geven voor hun leerproces vergroten wij hun betrokkenheid bij het leren. Wij zien dan ook dat de kinderen zich steeds meer verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces.

Cultuur en creativiteit

In projecten besteden we veel aandacht aan cultuur. Zo is er de jaarlijkse afsluiting met het cultuurthema. Ook gaan we op excursie naar het Rijksmuseum. Naast het projectmatige werken, werken we ook met Talentweken. Enkele weken per jaar wordt er groepsdoorbroken gewerkt aan de cultuurthema's (muziek, dans, drama, tekenen, schilderen etc). Elk kind kan dan zelf kiezen wat hij/zij gaat doen. We dagen je kind uit om zich creatief te uiten tijdens thema’s en projecten en in de werkvormen van Topondernemers.

Aanmelden