OP.2023-051

Sociaal betrokken

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen vol zelfvertrouwen de volgende stap in de maatschappij kunnen zetten. Een plek waar ze samen met anderen leven en hun betrokkenheid bij andere mensen laten blijken.

Wij zorgen er met ons onderwijs voor dat de kinderen op school leren reflecteren op wat ze doen en hoe ze iets doen. Zo ontdekken ze wat ze willen of moeten leren. Al spelend en lerend herkennen ze daardoor steeds beter hun talenten en kwaliteiten.

Je kind leert in de groep ook wat het effect van zijn handelen is op anderen. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind hebben we een eigen programma ontwikkeld, gebaseerd op in school aanwezige methoden, zoals Kwink en Grol.

Aanmelden