YHS_9416

Een veilige omgeving

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich gehoord en gezien voelen op school. Dat zij de school als een veilige omgeving ervaren. Vanuit die veilige basis kunnen de leerlingen zich ontwikkelen. We monitoren de sociale veiligheid met het volgsysteem ZIEN!

Kinderen leren deel uit te maken van een groep. Ze leren bij ons niet alleen dat ze van waarde zijn, maar ook respect te hebben voor elkaar, dat ze elkaar nodig hebben om verder te komen, dat ze leuke en vervelende ervaringen met een ander mogen delen, en dat ze een verantwoordelijkheid hebben voor zichzelf en voor de ander.

De schoolregels samengevat in kindertaal:

  1. Iedereen hoort erbij, wij zijn aardig voor elkaar.
  2. Wij gaan met anderen om zoals wij ook willen dat anderen met ons omgaan.
  3. Wij luisteren naar elkaar en maken goede afspraken met elkaar.
  4. Wij gedragen ons rustig in de school.
  5. Wij zijn zuinig op alle spullen.

In de groepen stellen de leerlingen zelf de spelregels voor de groep op.

Pleinmaatjes

De Pleinmaatjes zorgen ervoor dat iedereen een leuke pauze heeft. Als Pleinmaatje leren alle kinderen bij toerbeurt om elkaar te helpen, samen zorg te dragen voor elkaar en samen verantwoordelijk te zijn.

Verkeersveilig

In alle groepen wordt er aandacht besteed aan het vak Verkeer. In groep 7 wordt het theoretisch en praktisch verkeersexamen afgenomen in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.

Aanmelden