De Open Poort Asperen-093

Samen met ouders

Wij zijn samen met de ouders verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Wij zien die betrokkenheid van de ouders terug in de open en transparante gesprekken die we op school voeren en in de actieve betrokkenheid van ouders bij (onderwijs)activiteiten.

Eigen rol

Wij vinden het belangrijk om op een open en transparante manier te communiceren. Wij zien de ouder als opvoedkundig expert en de leerkracht als onderwijskundig expert. Tijdens de gesprekken maken we goed gebruik van elkaars expertise om zo het beste te bereiken voor jouw kind en onze leerling. We betrekken leerlingen ook bij het onderwijsproces.

Contactmomenten

De leerkrachten spelen een centrale rol in de contacten met ouders. Persoonlijke gesprekken tussen ouders en de leerkracht kunnen op initiatief van ouders of leerkrachten op ieder moment van het schooljaar plaatsvinden. Als het onderwerp daarom vraagt of wanneer de communicatie tussen ouders en de betreffende leerkracht onverhoopt wat stroef verloopt, kan de directeur in de communicatie worden betrokken. Van gesprekken met ouders wordt door de leerkracht een verslag gemaakt, dat wordt bewaard in het leerlingendossier.

  • Aan het begin van het schooljaar organiseren we een informatieavond. Op deze avond ontmoet je de leerkracht van je kind en je ontvangt specifieke informatie over dat schooljaar.
  • In het Oudervertelgesprek deel je bijzonderheden over je kind met de leerkracht, zodat de begeleiding goed afgestemd kan worden.
  • Het welzijn van de leerling staat centraal binnen ons onderwijs. Wij vinden het belangrijk om de leerlingen echt te zien. Wij voeren daarom ook regelmatig informele Kindgesprekken: gesprekken met de leerlingen. Daarnaast voeren we ook gesprekken met je kind over zijn vorderingen en ontwikkeling. Door de leerlingen bij het onderwijs te betrekken bevorderen we het eigenaarschap van de leerlingen. Hun betrokkenheid bij het onderwijs zorgt ervoor dat ze meer gemotiveerd zijn.
  • In februari krijgen de leerlingen het eerste rapport mee en de week na dit rapport word je uitgenodigd om de resultaten van je kind te bespreken in een Rapportgesprek. Aan het einde van het schooljaar volgt het eindrapport.
  • Eenmaal per jaar werken we aan een mooi project, dat wordt afgesloten met een kijkavond. De kinderen vinden het geweldig om trotse ouders hun tentoongestelde werk te laten zien!

Schriftelijk en digitaal contact

Algemene informatie vanuit de groepen en de directie wordt via de app of per mail gecommuniceerd.

  • De schoolgids.
  • De infogids met de jaarkalender en praktische informatie over het schooljaar.
  • Via de schoolapp (Social Schools) is er binnen een privacy-veilige omgeving persoonlijk contact mogelijk tussen de ouders en de leerkracht.

Activiteitencommissie

Wij zien ook dat de betrokkenheid van de ouders op onze school groot is. De activiteitencommissie betrekt ouders bij verschillende activiteiten, zoals de sinterklaasviering, de kerstviering, de sportdag, de schoolreis etc.

Aanmelden