YHS_9122

Buitenschoolse opvang

We hebben 4 dagen een continurooster van 8.25 tot 14.00 uur, en de kinderen eten op school. Vanaf groep 2 gaan de kinderen ook op woensdag naar school. Na schooltijd kan je kind naar BSO De Hummeltjeshoeve in Heukelum of SKCN in Asperen.

Aanmelden