OP.2023-147

Blijvend in ontwikkeling

We willen dat je kind opgroeit in verbinding met de wereld om hem heen en een leven lang blijft leren. Daarvoor leggen we bij De Open Poort een goede basis. In de onderbouw richten we ons steeds meer op het spelend en ontdekkend leren. In de bovenbouw vergroten we het eigenaarschap van de leerlingen.

Met behulp van de methode Topondernemers werken de kinderen vanaf groep 4 rond allerlei maatschappelijke thema’s en ontwikkelen ze alle waardevolle 21e-eeuwse vaardigheden. De vakken natuur, wereldoriëntatie, geschiedenis en techniek worden zo geïntegreerd aangeboden. Als je dingen leert die in het echt voorkomen, begrijp je beter waarom je iets leert. Je snapt dan ook beter hoe de wereld in elkaar steekt. Je kind oriënteert zich op de wereld om hem heen en leert zo ook heel veel over zichzelf.

Je kind heeft een eigen Google-account en werkt op chromebooks. Zo leert het uitstekend omgaan met ICT, informatieverwerving en sociale media.

Aanmelden