YHS_9666

Schooltijden

Je kind heeft elke dag les van 8.25 tot 14.00 uur: het ‘5 gelijke dagen’-model. De woensdag is een vrije dag voor de kleuters van groep 1. Tijdens de schooldag letten we erop dat we een goede balans bewaren tussen leren, bewegen en rust. De kinderen mogen vanaf 8.15 uur naar binnen.

Dagritme

De 20 minuten lunchtijd is de vrije ruimte om heel rustig te eten. Bij kleuters gaan we wat flexibeler met die lunchtijd om, omdat ze meer tijd nodig hebben om te eten. Pauze maakt bij De Open Poort deel uit van het leren: lekker naar buiten om spelend te leren en de in de klas aangeleerde sociale vaardigheden meteen toe te passen. Elke leerkracht maakt een rooster waarop er voldoende balans is tussen leren en bewegen.

Pleinmaatjes

We vinden het belangrijk dat elk kind een fijne pauze heeft. De Pleinmaatjes hebben hierin een taak.
De komende jaren ligt de nadruk op de sociaal omgang met elkaar, ook op het plein. Door met Pleinmaatjes te werken vergroten we de verantwoordelijkheid van de kinderen voor en met elkaar. Pleinmaatjes zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag op het plein. Meningsverschillen en ruzietjes proberen de leerlingen zo eerst zelf op te lossen, voor ze de hulp inroepen van een leerkracht

Rustmomenten

Als blijkt dat je kind buiten de pauze ook rustmomenten nodig heeft, dan kan het zich met een spel of een opdracht even terugtrekken in een aparte, prikkelarme ruimte.

Aanmelden