YHS_9173

Onze identiteit

De naam zegt het al: we zijn een open christelijke school. Vanuit ons geloof geven we de liefde van God door. Ieder kind mag er zijn. Respect is daarbij een belangrijke (kern)waarde. We verwachten dat ouders respect hebben voor onze christelijke identiteit.

Wat merkt je kind van onze identiteit?

Omdat we werken met een inloop gaan kinderen vaak al meteen aan de slag. In de groep markeert de dagopening de gezamenlijke start van de dag, waarbij we Bijbelverhalen afwisselen met gesprekken over maatschappelijke, waardengebonden thema’s. Aan het eind van de dag is er een dankgebed. Daarnaast zijn er de christelijke vieringen met Kerstmis en Pasen.

Op de Open Poort leren kinderen deel uit te maken van een groep en ze weten dat ze elkaar kunnen helpen. Ze leren verantwoordelijk te zijn voor en met elkaar voor de wereld om hen heen.

Aanmelden