OP.2023-039

Solide basis

Aan de vakgebieden taal, lezen, spelling en rekenen besteden we elke dag veel aandacht. Deze vaardigheden vormen de basis voor alle andere vakken en zijn essentieel in onze maatschappij. Het vak Topondernemers, de digitale verwerking op de chromebooks en de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind verstevigen die basis. De leerkrachten stellen een weekrooster op, waarbij er een goede balans is tussen de verschillende vakgebieden.

Aanmelden