OP.2023-027

Bijna naar school

Voordat je kind definitief naar groep 1 gaat, komt het eerst een paar ochtenden wennen. De leerkracht van groep 1/2 neemt ongeveer 6 weken voordat je kind 4 jaar wordt contact op. Je kleuter mag 3 tot 4 keer komen wennen voor de eerste schooldag.
Nieuwe kinderen voegen hier heel makkelijk in, is onze ervaring. Ze worden al snel door bekende en nieuwe kinderen op sleeptouw genomen.

Je kind krijgt in groep 1 op 4 dagen les, van 8.25 tot 14.00 uur. De woensdag is een vrije dag voor de kleuters van groep 1.

Aanmelden