OP.2023-042

Onderwijs in groep 1/2

Als je kind bij ons op school komt, is het belangrijk dat het zich er prettig en veilig voelt en met plezier naar school gaat. Dat is een voorwaarde voor leren en ontwikkelen. Onze leerlingen weten al dat iemand welkom heten heel normaal is.

Dagstart

Elke dag begroeten we je kleuter persoonlijk bij binnenkomst in de klas, zo voelt je kind zich gezien. We houden de overgang tussen thuis en school laagdrempelig door elke dag met een spelinloop te beginnen.

Ontwikkelingsgericht

Het hele jaar door stromen kleuters in op De Open Poort. Hun ontwikkelingsniveau verschilt, daarom werken wij ontwikkelingsgericht in de onderbouw: wij sluiten met spelend en ontdekkend leren aan bij de ontwikkeling van je kind en nodigen het uit om telkens een stapje verder te doen.

Samen leren

Je kind komt regelmatig met groepsgenoten bij elkaar in de ‘grote kring’ of ‘kleine kring’. Daar bieden we onder andere voorbereidende taal- en rekenactiviteiten aan en we besteden aandacht aan muzikale vorming en sociale vaardigheden. Tijdens de dag spelen en werken de kleuters individueel of in kleine groepjes met beeldende materialen, ontwikkelingsmaterialen, zoals puzzels, mozaïek, spellen, Loco Mini, Piccolo en Smartgames, en in de speelhoeken.

Bewegen

Er is iedere dag bewegingsonderwijs in de vorm van buiten spelen of een bewegingsles in het speellokaal.

Combinatie 1-2

De kinderen van groep 1 en 2 zitten bewust bij elkaar in de groep en leren zo heel veel van elkaar! De kinderen kunnen in deze gecombineerde groep op hun eigen niveau spelen en werken. Bij de jongste kleuters in groep 1 ligt het accent op het naar school gaan en functioneren in de schoolomgeving. Er is veel aandacht voor structuur en regelmaat. We zien dat jongere kinderen meer worden uitgedaagd door de oudere kleuters, die op hun beurt leren om zich socialer te gedragen naar de jongeren kinderen.
In groep 2 bereiden we je kind voor op het leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3.

Thema’s

Het onderwijs in de kleuterklas geven we vorm aan de hand van thema’s. Soms zijn het bekende thema’s, dicht bij de belevingswereld, maar soms ook hele nieuwe ‘ver van het bed’-thema’s zoals de ruimte. We bieden je kind op deze manier zo veel mogelijk uitdaging!

Observeren

De ontwikkeling van je kind volgen we door dagelijks goed naar je kind te kijken, in de klas, in het speellokaal en buiten. De vragenlijsten van ‘Leerlijnen jonge kind’ helpen ons om nog beter zicht op de ontwikkeling van de leerlingen te krijgen.

We kijken naar:

  • de sociale ontwikkeling (hoe voelt je kind zich en hoe uit het zich?);
  • de persoonlijkheidsontwikkeling (hoe zelfstandig is je kind?);
  • de motorische ontwikkeling (hoe ontwikkelen de grove en fijne motoriek van je kind?);
  • de taalontwikkeling (woordenschat, spreken, luisteren, beginnende geletterdheid);
  • de cognitieve ontwikkeling (hoe denkt jouw kind en hoe neemt het waar?);
  • de ontwikkeling van de creativiteit (waarin is jouw kind creatief?).
Aanmelden